Selskapet til vitenskapenes fremme

Historie


Jubileumsskrift ved 75 årsjubileet:

Forskningsformidling gjennom 75 år

 
 
Innhold i skriftet:


Preses Karen B Helle:

    Forord


Astrid Forland og Edgar Hovland:

    Ei bru over fagskilja 

        Opprettinga av Selskapet

        Korfor eit selskap til å fremma vitskapane?

        Til Videnskabernes Fremme

        Under den store ekspansjonen

        Selskap i einskap 1975 – 2002


Hans-Emil Lidèn:

    Fra antikvitetssamling til historisk museum. En   renningstråd i den bergenske universitetsveven


Per M Jørgensen:

    Fra blomsterpotten til breranden – en bergensk forskerprofil, Knut Fægri 


Lisbeth Charlotte Olsen:

    Arvestoffets mysterier: Fra gjærsopp til mennesket


Peter M Haugan:

    Fremtidens utfordringer i havforskningen


Jørgen All:

    Internasjonale menneskerettigheter endrer norsk rett


Helge J Jakhelln Dyvik:

    Språk og teknologi – et kulturmøte

---------

Jubileumsskriftet kan kjøpes fra Generalsekretæren