Selskapet til vitenskapenes fremme

Medlemskap

 

Hvem kan bli medlem?

Selskapet ønsker nye medlemmer velkommen. Medlemsskap er åpent for alle interesserte, men vi inviterer spesielt doktorgradstipendiater og yngre forskere.

Hvordan bli medlem?

Dersom du vil bli medlem, kontakter du Selskapets Generalsekretær Catharine Rietti (catharine.rietti@uib.no) eller Preses Andreas Steigen (andreas.steigen@uib.no)

Kontingent og innbetaling

Medlemskontingenten er kr. 250 per år. Innbetaling skjer til Selskapets bankkonto: 3624.29.74780

Husk å oppgi egen adresse!

(For ansatte ved UiB/NHH har Selskapet en ordning der kontingenten trekkes fra lønn i april.)

NB! For å sikre en effektiv kommunikasjon med og mellom Selskapets medlemmer, ønsker vi at all korrespondanse skjer via e-post. Om dette er umulig, vennligst gi Generalsekretæren beskjed.