Neste møte, onsdag 18. januar 2017

Professor Haakon Sjursen,

Klinisk institutt 2,

Haukeland universitetssykehus

foredrar over temaet:


“Om antibiotikaresistens”Fri adgang til foredraget!

Foredraget begynner kl. 19.30.


Møtet holdes på 

Litteraturhuset, Østre Skostredet 5

Velkommen!