Program, vårsemesteret 2017

 

Onsdag 18. januar:

Professor Haakon Sjursen,

Klinisk institutt 2, Haukeland universitetssykehus

“Om antibiotikaresistens”

Onsdag 15. februar:

Postdoktor Frode Helmich Pedersen,

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), UiB:

“Virkelighetslitteraturen og

den norske debatten om den”


Onsdag, 15. mars:

Forsker Yngve Flo, UNI,

Rokkansenteret og

professor Jacob Aars,

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB

“Et kommunekart tegnet på nytt: Forskerblikk på kommunereformen”


Onsdag 19. april:

Professor Inga Berre,

Matematisk institutt, UiB

“Energi i dybden - geotermisk energi som del av framtidens energiløsninger”

 

Onsdag 10. mai:

Professor Ernst Nordtveit,

Juridisk fakultet, UiB

“Om den generelle rettslege situasjonen i Arktis”


Møtene holdes på

Litteraturhuset, Østre Skostredet 5


Fri adgang til foredragene som begynner kl. 19.30.