Program tidligere år

 
 

HØSTEN 2012


Onsdag19. september

Effekt av kreftmedisin på kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk  encephalopati (ME).

Dr. med. Øystein Fluge (Haukeland univ.sykehus)


Onsdag 24. oktober  

Eksperimentet Afghanistan: Veien dit og veien fremover.

Seniorforsker Astri Suhrke (CMI)


Tirsdag 13. november

Det nasjonale godhetsregime og Norges rolle i verden.

Professor Terje Tvedt (UiB)


Årsmøte onsdag 12. desember

Den litterære Bjørnson. Om hvordan han ufortjent gikk av moten etter andre verdenskrig.

Professor Erik Bjerck Hagen (UiB)VÅREN 2013


Onsdag 13. februar

Nanovitskap ved UiB  – om forskning og utdanning

Professor Knut Børve  (Kjemisk institutt, UiB)


Onsdag 13. mars

Humanisten Charles Darwin

Førsteamanuensis Andreas Steigen (Institutt for biologi, UiB)


Onsdag 10. april.

Menneskets natur og medisinens magi: Refleksjoner om sunnhet og sannhet

Professor Edvin Schei  (Institutt for samfunnsmedisin, UiB)


Tirsdag, 7. mai.

Havets rolle i naturlig klimavariabilitet

Førsteamanuensis Helga Kleiven (Bjerknessenteret for klimaforskning og

Institutt for geovitenskap, UiB))


Vårens ekskursjon 1. – 2. juni

Lindås/MongstadHØSTEN 2013


Onsdag18. september

Kvinnestemmeretten - hva er det å feire?

Professor Elisabeth Haavet (UiB)


Onsdag 16. oktober

Fra enbestands til balansert økosystembasert forvaltning.  Foran et paradigmeskifte innen  forvaltning av våre marine ressurser?

Havforsker Jens Christian Holst (Marine Producers)


Onsdag 13. novemberr

Slaveriets historie fra antikken til i dag.

Dr. art. Per Tore Iversen (NTNU)


Årsmøte torsdag 12. desember

Bergenseren Miranda Bødtker, et overflødighetshorn innen dokumentasjon og kunst (1896 – 1996).

Prof. emerit. Dagfinn Moe (UiB)VÅREN 2014


Onsdag 22. januar

Baikalsjøen: En reise verdt.

Prof. emeritus Otto Grahl-Nielsen  (Kjemisk institutt, UiB)


Onsdag, 12. februar

Medier og demokrati i digitale tider. 

Professor Jostein Gripsrud (Institutt for informatikk og medievitenskap, UiB)


Onsdag 5. mars

Kvifor kan somme synge om dei ikkje kan snakke,
eller danse sjølv om dei ikkje kan gå?

Om musikkterapi i framtidas eldreomsorg.

Professor Brynjulf Stige (Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, UiB)


Onsdag 9. april

Personlighet og avvik i den islandske ættesagaen, med særlig vekt på Njåls saga.

Psykiater, dr. philos. Jon Geir Høyersten

(Psykiatrisk klinikk,  Sandviken, Haukeland universitetssykehus)

i samtale med professor Per Buvik (Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB)


Onsdag 14. mai

«De ere jøder!»

Handhevinga av «jødeparagrafen» i Norge 1814 – 1851.

Førsteamanuensis Frode Ulvund (Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB)


Vårens ekskursjon 24. mai

Indre Hardanger, Ulvik


HØSTEN 2014


Onsdag 24. september

Biomarkører og målrettet kreftbehandling

Professor Lars A. Akslen, (Klinisk institutt 1, Haukeland Universitetssykehus/UiB)


Onsdag 22. oktober

Metanspisende bakterier,

spennende biologi og praktiske anvendelser

Prof.emeritus Harald B. Jensen (Molekylærbiologisk Institutt, UiB) og

Dr.philos.Johan Lillehaug


Onsdag 5. november

Debattmøte om Universitetets funksjon

før, nå og i morgen

Rektor ved UiB Dag Rune Olsen,

professor Ivar Bleiklie (Inst. for adm. og org. vit., UiB)

og direktør for Bergen Næringsråd, Marit Warncke

Debattleder professor Per Buvik (LLE/UiB)


Årsmøte fredag 12. desember m/julebord på Cornelius

Samlaren Wilhelm F. K. Christie

og grunnlegginga av Bergen Museum

Forsker Runar Jordåen (AHKR/UiB)VÅREN  2015


Onsdag 21. januar

Historiker i botanikerens hage

Professor Geir Atle Ersland

(AHKR, UiB)


Onsdag, 18. februar

Ebolaviruset: virusbiologi, epidemiologi og

medisinske tiltak 

Professor Dag E. Helland

(Molekylærbiologisk institutt, UiB)


Onsdag 18. mars

Å spille eller ikke spille, det er spørsmålet.

Debatt om spill, spillekultur avhengighet før og nå,

i litteraturen og i virkeligheten.

Medieviter, førsteamanuensis Rune Klevjer

(Institutt for informasjons- og medievitenskap,UiB),

psykolog, postdoc Rune Mentzoni

(Institutt for samfunnspsykologi, UiB)

og litteraturviter, seniorrådgiver Anne Beate Maurseth

(Forskningsadministrativ avdeling, UiB)


Onsdag 15. april

Hva er offshore vindkraft?

Hva skjer i Nordsjøbassenget og i resten av Europa?

Hva gjør norsk næringsliv?

Direktør, dr. scient. Kristin Guldbrandsen Frøysa

(NORCOWE, FME-senter


Onsdag 20. mai

Betydningen av tverrfaglig tenkning i rusbehandlingen.

Psykolog Kari Lossius

(Klinikkdirektør ved Bergensklinikkene)

(Avlyst på grunn av sykdom)


Vårens ekskursjon 29.-31. mai

Dublin, IrlandHØSTEN  2015


Onsdag 16. september

Kirke eller sekt?

Om forholdet mellom stat og kirke i dagens Norge - Debatt

Professor Knut Lundby (Inst. for medier og kommunikasjon, UiO)

Kommentar ved fagsjef i Human-Etisk forbund Bente Sandvig

Debatten ledet av høyskolelektor Torstein Selvik (HiB)Onsdag 28. oktober

Medisinsk etikk i Norge: en kort historie

Professor Ole Frithjof Norheim

(Inst. for global helse og samfunnsmedisin, UiB)Onsdag 11. november

Geologi og landskap på Vestlandet med vekt på området rundt Hardangerjøkulen

Professor Atle Nesje (Inst. for geovitenskap, UiB)Lørdag 12. desember, årsmøte m/julebord på Cornelius

Agnar Mykle og Bergen

Professor emeritus Willy Dahl (UiB)VÅREN 2016


Onsdag, 20. januar

”Journalistrollen – ideal og virkelighet”

Debattmøte

Professor Martin Eide (Inst. for informasjons- og medievitenskap, UIB)

og politisk redaktør Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende).


Onsdag, 17. februar

Dramatikeren Amalie Skram

Professor emerita Kari Gaarder Losnedahl (Universitetsmuséet, UiB)


Onsdag, 16. mars.

Forfall som motiv i litteratur og kulturteori etter første verdenskrig

Førsteamanunesis Anders Kristian Strand (LLE, UiB)


Onsdag, 20. april

”Det hele startet i Bergen”.

På tide med en ny fortelling om hvordan moderne metereologi ble til?

Postdoc. Gunnar Ellingsen (AHKR, UiB).


Tirsdag, 3. mai

Melketenner som markør for eksponering overfor miljøgifter.

Om biobanken for humane melketenner ved UiB -  en ”gullgruve”  i epidemiologisk forskning.

Førsteamanuensis Helene Tvinnereim (Inst. for klinisk odontologi, UiB)


Vårens ekskursjon 21. - 22. mai

Finse

Foredragsprogram:


Vær og klima til fjells.

Seniorforsker Lars Robert Hole (Meteorologisk institutt, Bergen)


Bergensbanen – en politisk og teknisk bragd.

Hotelleier Trygve Normann (Finse 1222)


Breene på Vestlandet –

har de eksistert kontinuerlig siden siste istid?

Professor Atle Nesje (Universitetet i Bergen)


Det biologiske mangfallet på Hardangervidda har endra seg.

Kvar vart det av?

Assisterande miljøvernsjef Stein Byrkjeland (Hordaland Fylkeskommune)


Shackleton og Finse

Professor Bjørn Lorens Basberg (NHH, Bergen)
HØSTEN 2016


Onsdag 21. september

Betydningen av tverrfaglig tenkning i rusbehandlingen

Cand.psychol. Kari Lossius (Direktør Bergensklinikkene)


Onsdag 19. oktober

Er vi alle syrere?

Migrasjoner og ny kunnskap om vår genetiske forhistorie

Professor Jarl Giske (Institutt for biologi, UiB)


Onsdag 16. november

Debattmøte: Kan en god by planlegges?

Innledere til diskusjon:

Sivilarkitekt Hans-Jacob Roald (Seniorarkitekt Bergen kommune, Førstelektor HiB),

Professor Siri Skjold Lexau (AHKR, UiB) og

Professor Jenny Osuldsen (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, partner i Snøhetta)


Mandag 12. desember, årsmøte m/julebord på Cornelius

Om “Den svarte vikingen

Dr.art. Bergsveinn Birgisson