Velkommen til

Selskapet til vitenskapenes fremme

 
 

Selskapet til Vitenskapenes Fremme,er idag Bergens eneste tverrfaglige akademiske forum med jevn virksomhet.

Det har til formål å fremme vitenskapelig liv og interesse og å spre opplysning om vitenskapen og dens betydning for samfunnet. Dette gjøres i hovedsak ved å holde foredragsmøter og ekskursjoner.

Selskapets foredragsholdere hentes fra hele landet og formidler ny kunnskap innen naturvitenskap, språk, litteratur, filosofi, historie og samfunnsfag.

De årlige ekskursjonene (månedskiftet mai/juni) går til forskjellige regioner av Vestlandet. Turene legger vekt på landskapets arkeologi, botanikk, zoologi, kunsthistorie og på regionens forskningsbaserte virksomhet.


Selskapet ble stifet 12. desember 1927 og feirer sitt 85-årsjubileum den 12. desember 2012.


Selskapets statutter av 12.12.2007


 

Om Selskapet

Aktiviteter:

Det holdes 3-4 fore-drag hvert semester, vanligvis onsdager kl. 19:30.

Foredragene/møtene er åpne for alle interesserte.

På ekskursjonene har medlemmer fortrinnsrett.

Årsmøte med valg holdes stiftelses-dagen 12. desember.

Redaktør: Preses

Oppdatert: 19. desember 2016