Styret for Tekna
Stat ved UiB
2007/2008

Hvorfor medlem
i Tekna?

Teknisk Ukeblad

Tekna Bergen
avdeling

Lønnsforhandlinger

Skjema 2008
Teknisk ansatte
Vitensk. ansatte

 

 

Teknisk-naturvitenskapelig forening
Etatsforening
ved Universitetet i Bergen

Tekna Stats etatsforening ved UiB er en lokalavdeling i
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
etatgruppe Stat. Vi har ca. 170 medlemmer med teknisk / naturvitenskaplig utdanning ved Universitetet i Bergen.

Lønnsforhandlingene 2008:
Frist ønnskrav mandag 18.08.2008
Skjema for teknisk ansatte
og for vitenskapelig ansatte

Ved UiB finner du også en studentgruppe av Tekna.

Ved UNIFOB er det også en bedriftsgruppe. Ønsker du informasjon om denne kan du kontakte Knut Hofland.


Som medlem finner du mer informasjon på vår portalside


Er du:
  • Sivilingeniør
  • Sivilarkitekt
  • Cand. scient., Cand. pharm., Cand. real., Cand. mar.
  • Cand. polit. (hovedfag infovitenskap)
  • Kandidat fra Norges Landbrukshøgskole, Fiskerikandidat
  • Sjøkrigsskolen (marineingeniør utdannet før 1996)

kan du bli medlem i Tekna. Se forøvrig lenkene i venstre marg for mer opplysninger.

Tekna er største fagforening i Akademikerene, og arbeider spesielt for at det skal lønne seg å ta høyere utdanning ved å vektlegge markedstilpasset lønn. På grunn av at vi rekrutterer medlemmer med høyere utdanning, kan vi konsentrere oss om lønnsutviklingen for disse gruppene.

Styret for Tekna Stat ved UiB valgt november 2007

Stilling og navn
Telefon
E-post
Formann: Seksj.leder Erik Valevatn
84211
Valevatn@uib.no

Kjetil Aursland

88742
Kjetil.Aursland@im.uib.no
Guro Aspenes
Guro.Aspenes@kj.uib.no
Bjørn Arntzen
82811
Bjorn.Arntzen@ift.uib.no
Harald Høiland
88234
harald.hoiland@cipr.uib.no
Hanne nakkestad
55975127
hanne.nakkestad@nevro.uib.no
Siv Lise Bedringaas
55973059
Siv.bedringaas@med.uib.no

 


Sist oppdatert 2. september 2008