Nr 3 - 2001

Les om:
Natur
Helse
Språk / Kultur
Samfunn
Kommentar/
politikk

Universitetet i Bergen sine hovedsatsings- områder er
marin forskning og utviklings-
forskning

Redaksjon

 

 

Matematikk mot aids

I Uganda brukes matematikk som et redskap for å finne ut hvordan aids sprer seg og i hvilke områder sykdommen sprer seg raskest.

Tekst og foto: Hilde Kvalvaag Bang

På Makerere-universitetet i Kampala har Joseph Mugisha (40) tatt doktorgrad på matematiske modeller av aids-spredning. Graden ble avlagt på NUFU-programmet for basale realfag.

8,3% prosent av befolkningen i Uganda hiv-smittet. Hiv-utbredelsen har blitt kraftig redusert i løpet av få år, noe som er et særtilfelle i Afrika. Håpet er at matematikk-modellene skal bidra til at man kan få mer kunnskap om hvordan aids sprer seg, og dermed bedre kontrollen med den dødelige sykdommen. Analysene til den ugandiske matematikeren er blant annet basert på tall fra NGO-er (Non Government Organizations) som jobber med aids.

Mugisha har studert ulike aldersklasser for å se på spredning.

– På bakgrunn av resultatene kan man vurdere hvilke aldersgrupper som eventuelt bør vaksineres og hvem som trenger råd og veiledning for å unngå smitte. Både medisinere og folk flest kan tjene på denne typen forskning, ikke minst fordi dette innebærer en stor grad av tverrfaglighet, sier matematikeren som møter stor interesse for arbeidet sitt i Uganda.

Mangler matematikere

Joseph Mugisha er en av ytterst få ugandere med doktorgrad i matematikk.

– Vi trenger flere lærere i matematikk. I hele landet har vi bare sju matematikere med Ph.d-grad, forteller Mugisha. som fikk sin doktorgrad i 2000.

Han tror det ville vært vanskelig å ta doktorgrad uten NUFU- støtte fordi det er få andre kilder å få støtte fra. Nå fikk han mulighet til å delta på et såkalt sandwich-program der han oppholdt seg periodevis på Universitetet i Bergen, men hovedsaklig på Makerere. I Bergen ble han veiledet av professor Knut Eckhoff. Mugisha er svært godt fornøyd med å veksle mellom de to lærestedene.

– Mye av litteraturen jeg trengte fant jeg ved Universitetet i Bergen. En annen positiv side ved «sandwich-programmet» at jeg kunne holde kontakten med familien underveis. Jeg trengte ikke å oppholde meg i utlandet i hele doktorgradsperioden, sier Joseph Mugisha som nå er ansatt som universitetslektor ved Institutt for matematikk ved Makerere Universitet.

 

 

Fleire artiklar frå Makere:

Bygger opp att «The Harvard of Africa»

– Utdanning er alt

Likestilling på dagsordenen

 

Mugisha
Joseph Mugisha bruker matematiske modeller for å se på spredningen av aids.

 

Copyright © 2001-2002 Universitetet i Bergen  Ansvarlig redaktør: Morten Steffensen Kontaktredakjsonen