uib-magasinet
Les om:
Natur
Helse
Språk / Kultur Samfunn
Kommentar/
politikk

Universitetet i Bergen sine hovedsatsings-
områder er
marin forskning og utviklings-
forskning

Redaksjon

Ugle

 

 

Ettertraktet laksedoktor

Geir Olav Melingen har doktorgrad i fiskehelse, en kompetanse som er sterkt etterspurt av internasjonale selskaper som driver havbruk.

Tekst: Hilde Kvalvaag Bang   Foto: Helge Hansen

Kandidatene som går ut fra Institutt for fiskeri- og marinbiologi er ettertraktet på arbeidsmarkedet, og tilbudene fra næringen gjør det vanskelig for Universitetet i Bergen å holde på flinke folk.

Laks
Næringens behov for kunnskap om hvordan laksen kan holdes sunn og frisk, fører til kamp om de beste fiskehelsebiologene.

– Studier i fiskehelse og akvakultur treffer havbruksnæringen veldig godt. Instituttet har vært flink til å ha en praktisk vinkling på forskning. Man skal jo ikke glemme at studiet i fiskehelse kom som et resultat av de problemene næringen hadde. Utad i næringen har instituttet et godt rykte, og man har tett kontakt med oppdrettsmiljøet, forteller Geir Olav Melingen.

Laksens immunsystem

Melingen tok nylig doktorgrad på atlanterhavlaksens endringer i fysiologi, og hvilke påvirkninger disse endringene har på fiskens immunapparat når den gjør seg klar til å vandre fra ferskvann til saltvann. Han har sett på forskjellene mellom laksen som produseres med kunstig lys og varme (sesonguavhengig produksjon) i forhold til laksen som produseres etter de naturlige sesongene (naturlig lys og temperaturregime).

Omlag tretti prosent av norsk fiskeoppdrett er i dag sesonguavhengig, det vil si at fisken ved hjelp av lys og høyere temperatur narres til å tro at at årstidene skifter. På denne måten vokser fisken raskere, og produksjonstiden kan nesten halveres. Melingens prosjekt har blant annet vært å se om immunsystemet hos fisken påvirkes av manipulerte produksjonsforhold.

– Dette er viktig å få mer kunnskap om fordi man på sikt vil produsere mer og mer sesonguavhengig smolt. Istedenfor en produksjon som følger de naturlige sesongene og får mye fisk av samme størrelse ved et gitt tidspunkt, kan man ved sesonguavhengig produksjon få fisk av ulik størrelse til ulike tider og treffe markedet mye bedre.

Beste vaksinetidspunkt

Melingen forteller at mens produksjonen av fisk har økt betydelig, har forbruket av antibiotika nesten gått ned til null.

– Dette skyldes selvsagt både økt kunnskap om fiskehelse og økt bruk av vaksiner. Fiskehelsebiologen har fått flere gode tilbud, både fra vaksinefirma og internasjonale oppdrettsbedrifter. For eksempel er det stor interesse for å finne det optimale tidspunktet for vaksinering av laks.

– Næringen har pengekapital, men mangler kunnskapskapital, hevder Melingen, som selv har jobbet innenfor næringen og som forskningsjournalist i Norsk Fiskeoppdrett.

De siste årene har han også arbeidet med internettbasert undervisning innen havbruk, et etterspurt tilbud innen næringen og blant studenter. Næringen må øke sin kompetanse om fiskehelse og fiskesykdommer, for et eneste sykdomstilfelle kan koste oppdretteren store summer. Til tross for utsiktene til langt høyere lønn i det private næringslivet satser Melingen på å bli noen år til ved UiB.

– Det vil gi meg muligheten til å gå i dybden av fagfeltet, men jeg kan ikke love noe. Kanskje sitter jeg om noen måneder i en jobb i det private, sier fiskehelsebiologen.

 

Tema vann:

Vann gir liv i døden

Utbygging av våtmarkene gjev giftig vatn

Har skule i fjøra

Forskar på effekten av CO² i havet

 

Fakta:

Laksen gyter i ferskvann og lever sine første år der. Når den omsider skal bevege seg ut i saltvann, skjer det endringer med laksens fysiologi, noe som gjerne kalles smoltifisering. Den blir slankere og får en mer tydelig sølvfarge, og endrer sin adferd. I denne perioden utvikles immunsvaret på vaksinasjon, og grunnlaget for god helse dannes.

 

Melingen
Geir Olav Melingen

 

 

 

 

 

Fra arkivet:

Frisk og fleksibel laks

(Uib-magasinet nr 4-1996)

 

Copyright © 2001 Universitetet i Bergen

Ansvarlig redaktør: Morten Steffensen Kontakt redakjsonen