Nr 5 - 2001

Les om:
Natur
Helse
Språk / Kultur
Samfunn
Kommentar/
politikk

Universitetet i Bergen sine hovedsatsings- områder er
marin forskning og utviklings-
forskning

Redaksjon

 

 

Kulturelt krasjkurs på tv

Globalisering er ikke noe nytt fenomen. Det viser professor Jostein Gripsrud i ny tv-serie, som er under produksjon nå.

Tekst: Mia Kolbjørnsen   Foto: Marianne Rønning

Engasjerende og levende, Jostein Gripsrud spiller rollen som vitebegjærlig i ny tv-serie han selv er manusforfatter for. Her er han på gondoltur i Venezia med t.v. kollega Peter Larsen og t.h. regissør Gunnar Hall Jensen.

Tenk bare på bydelen Møhlenpris. Den er oppkalt etter Jørgen Thormøhlen, som på 1600-tallet tjente seg søkkrik på blant annet import fra India og enerett på handelen på St. Thomas, der det ble drevet sukkerplantasjer med afrikanske slaver som arbeidere. Slik kan man peke på sammenhenger mellom en bydel i Bergen og blant annet internasjonal slavehandel, forteller professor i medievitenskap Jostein Gripsrud, som står bak manuset til tv-serien, et manus som skrives og omarbeides underveis hele veien, i stadig diskusjon med regissør Gunnar Hall Jensen og konsulent Jori Hovdenakk.

Hvis alt går etter planen skal tv-serien vises på NRK TO neste høst.

Vi skulle reist til New York i begynnelsen av oktober. Men nå blir opptakene derfra utsatt en stund, forteller Gripsrud, som har holdt på med tv-serien de siste to årene. Opptak i Venezia, København, Oslo og Paris er allerede unnagjort. Foruten New York, er planen videre å reise til Senegal og Bombay også.

Kulturell uorden.

Planene for tv-serien springer ut av det tverrfaglige prosjektet "Kulturell uorden endringer i det estetiske feltet", som ledes av professor Gripsrud.

Gjennom estetisk og sosiologisk teori belyser dette forskningsprosjektet hvordan våre begreper om kunst og estetikk er i endring på bakgrunn av tre prosesser: Økende grad av overlapping og gjensidige henvisninger mellom kunst og populærkultur, økende nærvær av ikke-vestlige kulturer i vår del av verden og estetiske forhold og fenomeners økende betydning utenfor kunstens område, som i politikk, næringsliv og livsstil.

Ideen om tv-formidling lå allerede inne i søknaden om midler til dette forskningsprosjektet, forteller professoren, som slett ikke ønsker å lage tørt og akademisk skolefjernsyn.

- Det blir heller en slags roadmovie for folk som kanskje er mer interessert i kunst og kultur enn de visste fra før, håper Jostein Gripsrud, som tidligere har skrevet om folkeopplysning på tv og konkludert med at det er noe professorer flest bør holde seg unna.

Men nå har jeg analysert så mye fjernsyn, at jeg synes det kunne være morsomt å prøve selv, sier han og er meget fornøyd med utfordringen.

Jeg lærer utrolig mye om alt fra finansiering til kameravinkler. Det er et lagarbeid av en helt annen art enn jeg er vant til fra universitetet.

Ikke helt Attenborough

Resultatet av lagarbeidet skal bli seks halvtimes episoder, der Gripsrud selv i hver episode reiser som den reneste etterforsker ut i verden for å finne ut av de mange spørsmålene han stiller seg. Det blir personlig, engasjert og levende formidling, der Gripsrud i samtaler med ulike kloke hoder han møter, vil gi oss alt fra krasjkurs i tradisjonelle kunstbegreper, som renessanse, romantikk og modernisme, til diskusjon av blant annet nettkunst, jazz og globalisering.

Jeg spiller rollen som vitebegjærlig, så det blir ikke helt Attenborough heller, ler han.

Blant annet vil selve tv-språket bli mer visuelt engasjerende gjennom bruk av wide screen, 8 mm-film og håndholdt kamera.

Hvor vestlig er Vesten?

Gripsrud ønsker altså å vise oss hvordan Vesten er påvirket av resten av verden, også rent historisk.

Jeg besøker blant annet George Saliba, en libanesisk-amerikansk forsker ved Colombia University, som er ekspert på arabisk vitenskaps rolle i vestlig vitenskap. Han kan blant annet fortelle at problemer løst av arabiske matematikere var en forutsetning for Kopernikus' utlegninger om solsystemets oppbygging flere hundre år senere, forteller medieprofessoren.

Filmteamet har også nylig kommet tilbake fra opptak i Venezia, en by som av mange anses som selve vuggen for vestlig renessanse. Men også her finnes en mende eksempler på den østlige verdens innflytelse. Flamboyant gothic, prangende gotikk, kalles stilen der. Ifølge Gripsrud egenlig bare et dekknavn for arabisk innflytelse. Overalt ser man orientalsk og bysantinsk innflytelse i denne byen. Gripsrud tar oss blant annet med til St.Marcus katedralen, der dekoren faktisk enkelte steder er rent arabisk.

Globalisering er altså på ingen måte et nytt fenomen. Prosessene går bare mye raskere i dag, sier Jostein Gripsrud.

 

 

 

Tema:
Globalisering

Stående invitasjon fra Clinton

Den nye norsken

Mellom juss og moral

 

Copyright © 2001-2002 Universitetet i Bergen  Ansvarlig redaktør: Morten Steffensen Kontaktredakjsonen