l

Kontaktinformasjon


Prosjektleder: prof. Astrid Lundervold

Telefon: 55 58 62 16

E-post:  
Astri.Lundervold@psybp.uib.no

Post:      Astrid Lundervold
              Jonas Lies vei 91
              5108 Bergen
Beliggenhet

Vi er lokalisert i 8 etg i Bygg for Biologiske Basalfag (BBBygget) ved Haukeland Universitetssykekus


Adresse:    Jonas Lies vei 91
                  5108 Bergen
bbygget
Parkering

Ved oppmøte for testing eller ved avtale er det mulig å benytte parkeringsplass som har adkomst via Haukelandsbakken 31 (5009 Bergen).

Trykk på kartet til høyre for å åpne lokasjonen i Google Maps. 

bbygget kart