l

Om prosjektet


Andelen eldre øker i Norge og vestlige samfunn generelt. Dette skylde hovedsakelig økt forventet levealder samt at det fødes førre barn. I 1950 var 8% av befolkningen over 67 år. I 2030 forventes dette tallet å være 19%. Dette vil føre til nye politiske og helsemessige utfordringer.

Alderdom er assosiert med kognitive endringer, og er en spesielt viktig faktor når det gjelder Alzheimer og andre typer demens. For å identifisere og behandle pasienter med begynnende demens så tidlig så mulig vil det være viktig å differansiere patologiske (sykelige) endringer i hjernen fra endringer som skyldes normal aldring. Dette var motivasjonen for å starte et norsk longitudinalt studie kalt "Cognitive Aging, Brain Function and Genetics" i 2003. Prosjektet var et samarbeid mellom Universitet i Oslo (ledet av prof. I. Reinvang) og Universitet i Bergen (ledet av prof. Astri Lundervold) og var støttet av Norsk Forskningsråd i perioden 2003-2006. Siden den gang har Bergen gruppen samlet inn data to ytterligere ganger under prosjeket "From cognitive aging to dementia", som vi også kaller "Aldringsprosjektet".

Siden den gang har Bergens grenen av prosjektet samlet inn totalt tre ganger. Data består av nevro-psykologiske tester, MR opptak og genmateriale. Ved tredje måling hadde vi nesten 100 deltakere, noe som er eksepsjonelt bra oppmøte selv i internasjonal målestokk.fmri
Magnetresonanstomografi (MR) er en teknikk for å fremstille bilder av kroppsvev. Ved bruk av funksjonell MR (fMRI) kan vi også måle hjernens funksjon ved å studere blodgjennomstrømningen i hjernen.

Dette kan vi bruke til å fortelle oss om hjernens endring i både virkemåte og anatomi. 


Ved å studere
genetisk arvemateriale og sammenholde dette med informasjonen vi har fått gjennom MR opptakene og de nevropsykologiske testene kan vi si noe  om arveligheten av forskjellige tilstander og trekk vi avdekker, samtidig som slik informasjon kan hjelpe oss å forstå de bakenforliggende molekylære årsakene til forksjeller ved hjernens aldringsprosess og sykdomsforløp.    
gene

psychological_test

Nevropsykologiske tester brukes for å kartlegge hukommelse og andre kognitive egenskaper. Ved å sammenholde denne informasjonen med genetisk og MR informasjon kan man si noe om hvordan forskjellige endringer i hjernen og forskjellig genetisk materiale  påvirker våre kognitive evner som blant annet hukommelse og oppmerksomhet.