Alrek romkalender

Kalenderinformasjon Alrek møterom

 • Alrek - 0E19 Langelia
 • Alrek - 0E20 Grønetua
 • Alrek - 1G3 Soleibakkane
 • Alrek - 1G4 Tindebekken
 • Alrek - 1J17 Bukkebotn
 • Alrek - 2F13 Lørdagsknausen
 • Alrek - 2F15 Tarlebø
 • Alrek - 2F16 Moltebærknausen
 • Alrek - 2F6 Stallalia
 • Alrek - 2F7.1 Bogstien
 • Alrek - 2F8 Renneberget
 • Alrek - 2F9 Koftebrotet
 • Alrek - 3F13 Solhaugen
 • Alrek - 3F17.1 Fjellsol
 • Alrek - 3F6 Langenipen
 • Alrek - 3F7.1 Langetoen
 • Alrek - 3F9 Hardbakka
 • Alrek - 4F13 Utsikten
 • Alrek - 4F15 Garpeklubben
 • Alrek - 4F16 Langskora
 • Alrek - 4F6 Aksla
 • Alrek - 4F7.1 Rusta
 • Alrek - 4F8 Knatten
 • Alrek - 4F9 Gråberget
 • Logo for Universitetet i Bergen

  ©2020 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

  Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

  Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

  Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55584299

  Ansvarlig redaktør: IT-direktøren