utdanning :

 

Universitetetsstudier

I Norge kan du studere arkeologi ved alle de fire universitetene. Oppbyggingen og innholdet i studiet kan imidlertid variere en del mellom de ulike institusjonene. Derfor er det lurt å undersøke litt på forhånd om hvike kombinasjonsmuligheter du har hvis du ønsker å kombinere eksamener fra de ulike universitetene. Likevel skal det være fullt mulig å kombinere eksamener på ulike gradsnivå fra de ulike universitetene. Hovedfag, mellomfag og doktorgrad (cand philol grad) kan du ta ved alle de fire universitetene. Universitetet i Tromsø tilbyr også distansestudium i arkeologi (10 vektall). Fra høsten 2001 vil det også være mulig å studere arkeologi ved Høgskolen i Stavanger.
Nedenfor finner du en kort beskrivelse av hva de ulike institusjonene fokuserer på. Der kan du linke deg videre til de interne sidene for de ulike undervisningsinstitusjonene. Der finner du både pensumlister, undervisningskataloger og annen nyttig informasjon.


Mer om arkeologistudiet i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.