Vakter for Onsdag 18.03.2020 Uke  12          
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
        Morten   Morten    
                 
        Odontvakt        
Kundevakt                
                 
        Chatvakt        
Telefonvakt                
Line   Arne            
Stian   Inger Marie            
Fredrik   Remy            
Vania   Knut   Fravær/Udefinerte vakter  
        Jan Ove(NG5/tidlig)    
        Ole(NG5/tidlig)    
Løsningssentervakt   Diego(NG5/tidlig)    
Arne   Sander   Håkon(NG5/tidlig)    
Inger Marie   Stian   Ali(TLF*/tidlig)    
Remy   Ali   Jon(NG5/tidlig)    
Knut   Fredrik   Jan Ove(NG5/sein)    
        Ole(NG5/sein)      
        Diego(NG5/sein)    
Uteteam       Håkon(NG5/sein)    
        Vania(Vakt ext/sein)    
        Jon(NG5/sein)    
                 
                 
Haukeland                
                 
        Sist oppdatert 18.03.2020 08.17.21 av nfimm