Vakter for Torsdag 23.05.2019 Uke  21
 
  Navn    
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
Ole   Remy   Sander   Sander    
     
 
         
               
Kundevakt       Solidus   Mac    
Remy   Ole          
        Windowsvakt Odont    
Telefonvakt              
Jan Ove   Arne   Windows   Linux    
Knut   Morten            
                 
        Fravær/Udefinerte vakter  
        Inger Marie(DIG/tidlig)    
        Stian(CHT1/tidlig)    
Løsningssentervakt   Ivo(CHT1/sein)    
Arne   Knut            
Ivo   Stian            
Morten                
                 
                 
                 
Uteteam                
                 
                 
                 
                 
Haukeland                
                 
        Sist oppdatert 23.05.2019 07.53.06 av oodkb