Vakter for Mandag 21.10.2019 Uke  43        
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
Gunn   Ole            
                 
        Odontvakt        
Kundevakt                
Vania   Øystein            
        Chatvakt        
Telefonvakt     Remy   Jan Ove    
Arne   Morten            
Inger Marie   Adrian            
Fredrik   Ali            
        Fravær/Udefinerte vakter  
        Sander(KOR*/tidlig)    
        Sander(KOR*/sein)    
Løsningssentervakt            
Ole   Arne            
Adrian   Inger Marie            
Øystein   Knut            
                 
                 
                 
Uteteam                
Jonas                
                 
                 
                 
Haukeland                
                 
        Sist oppdatert 21.10.2019 08.50.55 av oodkb