Vakter for Onsdag 19.02.2020 Uke  8          
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
Geir   Geir   Sander   Sander    
                 
        Odontvakt        
Kundevakt                
Jan Ove   Knut            
        Chatvakt        
Telefonvakt              
Arne   Ali            
Inger Marie   Fredrik            
Ole   Vania            
        Fravær/Udefinerte vakter  
        Remy(WIN10/tidlig)    
        Morten(WIN10/tidlig)    
Løsningssentervakt   Remy(WIN10/sein)    
Knut   Arne   Morten(WIN10/sein)    
Line   Inger Marie            
Vania   Ole            
                 
                 
                 
Uteteam                
                 
                 
                 
                 
Haukeland                
                 
        Sist oppdatert 19.02.2020 08.06.00 av oodkb