Vakter for Onsdag 13.11.2019 Uke  46          
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
Øystein   Jonas   Remy   Remy    
                 
        Odontvakt        
Kundevakt                
Jan Ove   Ole            
        Chatvakt        
Telefonvakt     Knut        
Arne   Knut            
Morten   Sander            
Adrian                
        Fravær/Udefinerte vakter  
        Inger Marie(LSE*/tidlig)    
        Jon(*/tidlig)      
Løsningssentervakt   Inger Marie(TLF*/sein)    
Ole   Jan Ove   Jon(CHT1*/sein)    
Sander   Adrian            
    Øystein            
                 
                 
                 
Uteteam                
                 
                 
                 
                 
Haukeland                
                 
        Sist oppdatert 13.11.2019 08:10:51 av rsa025