Vakter for Onsdag 23.01.2019 Uke  4
 
  Navn    
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
Line   Fredrik   Askil   Askil    
     
 
         
               
Kundevakt       Solidus   Mac    
Ali   Vania          
        Windowsvakt Odont    
Telefonvakt                
Remy   Ole   Windows   Linux    
Knut   Sander            
Stian                
        Fravær/Udefinerte vakter  
        Ivo(CHT1/tidlig)    
        Jan Ove(LSE*/tidlig)    
Løsningssentervakt   Jan Ove(TLF*/sein)    
Ole   Knut   Morten(LSE*/sein)    
Rune   Stian   Rune(Merkantil/sein)    
        Jon(CHT1/sein)    
                 
                 
                 
Uteteam                
Inger Marie                
                 
                 
                 
Haukeland                
Arne   Arne            
        Sist oppdatert 23.01.2019 07.47.13 av ala059