Vakter for Mandag 19.08.2019 Uke  34
 
  Navn    
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
    Stian   Ivo   Ivo    
     
 
         
               
Kundevakt       Solidus   Mac    
Jan Ove   Vania          
        Windowsvakt Odont    
Telefonvakt              
Inger Marie   Line   Windows   Linux    
Ole   Sander            
Adrian   Ali            
        Fravær/Udefinerte vakter  
        Jon(CHT1/tidlig)    
        Knut(CHT1/sein)    
Løsningssentervakt            
Line   Inger Marie            
Sander   Jan Ove            
Stian   Morten            
                 
                 
                 
Uteteam                
    Adrian            
                 
                 
                 
Haukeland                
                 
        Sist oppdatert 16.08.2019 16:40:54 av ibe047