Vakter for Torsdag 21.03.2019 Uke  12
 
  Navn    
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
Ole   Sander   Knut   Knut    
     
 
         
               
Kundevakt       Solidus   Mac    
Arne   Ole          
        Windowsvakt Odont    
Telefonvakt                
Inger Marie   Ivo   Windows   Linux    
Morten   Jan Ove            
Sander   Rune            
        Fravær/Udefinerte vakter  
        Jon(CHT1/tidlig)    
        Stian(CHT1/sein)    
Løsningssentervakt            
Remy   Inger Marie            
Rune   Morten            
Stian                
                 
                 
                 
Uteteam                
Jan Ove                
                 
                 
                 
Haukeland                
                 
        Sist oppdatert 21.03.2019 07.58.13 av oodkb