DESIGN OG VERDISKAPING

Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) har fått forskningsfinansiering for perioden 2005-2006 fra Norges forskningsråd innen temaet design og verdiskaping. Prosjektet er fra 2007 videreført ved institutt for geografi ved Universitetet i Bergen gjennom en rekke formidlingsaktiviteter som deriblant foredrag og internasjonale bokutgivelser.
Prosjektet studerer:

  • Design i verdikjeder
  • Design som merverdi i produkt- og markeds- utvikling for små og mellomstore bedrifter
  • Design og geografisk/kulturell identitet
  • Designprosjekter, organisering og lokalisering
  • Design og det offentliges rolle

Prosjektteamet er ledet av professor Grete Rusten ved UiB. Prosjekt inngår i et samarbeid med Distinguished Research Fellow Professor. John R. Bryson at School of Geography, University of Birmingham. Forskerteamet inngår i forskernettverket RESER Europeisk nettverk innen tjenesteforskning.