NYHETSBREV

Nyhetsbrev 4. 2007

To internasjonale bøker om design economies er kontraktfestet og under arbeid. Det ene vil være en bok hvor Redaktørene Rusten og Bryson har invitert med også forskere fra Finland, Sverige, Danmark, Canada og USA og favner over flere fagfelt som økonomisk geografi og økonomi, organisasjonsfag, sosiologi og designfag. Den andre boken hvor de to forskerne er forfattere drøfter teoretisk og empirisk Design, innovasjoner og konkurransestrateger. Bøkene som henvender seg til undervisning og forskningsmiljøer, men også næringsliv og forvaltning blir publisert medio 2009.

Nyhetsbrev 3. 2006

Ved prosjektets utgang er det utført 24 intervjuer blant designers og industribedrifter i Norge. Et bokkapittel som tar for seg organisering av teknologi og design, og som omhandler internasjonal flyindustri er publisert (se under formidling). Vi er nå i gang med å utvikle et bokprosjekt om design hvor forskere fra ulike land i Europa og Nord- Amerika er invitert.

 

Foredrag i 2006

Spatial Divisions of Expertise and transnational `service` firms: Aerospace and management consultancy, RESER International Conferences on Services, Lisbon Portugal, 28-30.09. 2006.

Close or distant? The economic geographies of knowledge intensive services.
Norge i en globalisert verden. Norsk geografisk selskap, 23-24.3. 2006

Design som nøkkelen til økt konkurransekraft for Vestlandet
På konferansenDesign som kreativ problemløsning. Substanskonferansen 2006.
Kunsthøgskolen i Bergen. 9.5. 2006

Industrial Design and the Weaving of Innovation and Creativity into the Production Process.
Royal Geographic Society and Institute of British Gegoraphers, Annual Conference, London 30.7-1.8. 2006

A missing link: Industrial design and national competiveness. University of Lancaster, 13.2.2006

Service Sector Performance and structural changes in the economy. Services and Innovation
Conference, Helsinki Finland, Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, Tekes, 10-11.10. 2006.

Opplev Vestlandet (inkluderer design)
Norsk Reiselivskonferanse, Bergen 9.11. 2006
(more info...)

(i tillegg presentasjoner på mindre samlinger blant annet Innovasjon Norge, Bergen og Bergen kommune).

Nyhetsbrev 2, 2005

Vi har i løpet av våren 2005 utført 15 intervjuer blant designere og industribedrifter og ellers holdt en del foredrag og etablert en rekke kontakter i Norge og utlandet. Feltarbeidet fortsetter utover høsten. En ny artikkel som tar for seg design og verdiskaping i små- og mellomstore bedrifter er nå ferdig. Den finnes under rubrikken formidling, og kan ellers lastes ned via SNFs hjemmesider.

Presseklipp.

Bergens Tidende....lederartikkelen 10. juni 2005 basert på innlegg på Vestlandskonferansen arrangert av Sparebanken Vest.

"Forsker Grete Rusten fra SNF understreket at staten har et ansvar for å drive fram utvikling av næringsliv og industri. En måte å gjøre det på er å sørge for offentlige utstillingsarenaer for norsk design. En del blir gjort, men Norge har fremdeles svært langt igjen å gå før vi har bygd opp en selvtillit på dette området. Selvtilliten, som våre naboland har forvaltet i flere tiår, ligger til grunn for hele begrepet "skandinavisk design." Vi trenger en næringspolitikk som blant annet gir en oppmerksomhet om norsk design som styrker grunnlaget for arbeidsintensiv kvalitetsindustri."

Nyhetsbrev 1, 2005
Internasjonale foredrag 2004-2005

2005
Bryson, J.R, Rusten, G. and Daniels P: Industrial Design and Competetiveness in an Increasingly Global World:
Institutions and Supporting Structures Developed to Enhance the Design-Intensity of Manufactured Products in Europe and
Asia-Pacific. Paper presented at the XVth International RESER Conference September 22-25th 2005, Granada. Spain

Aarflot, U. Rusten, G and Bryson, J.R: Design and spatial Symbols: The relation between spatial symbols and the production and
consumption of industrial design. Paper presented at the XVth International RESER Conference September 22-25th 2005, Granada. Spain

2005
'Inside the 'Industrial' Design World: Understanding the relationship between industrial design expertise, product development, and the manufacturing process' paper submitted to the Association of American Geographers Conference, Denver, April, with Bryson, J.R., Daniels P.W. (University of Birmingham) and Rusten G., (SNF Bergen).

2005
'Understanding the Production and Consumption of Design Expertise by small and medium-sized firms: some evidence from Norway' with Rusten, G., (SNF Bergen) and Bryson, J.R.(University of Birmingham), paper submitted to the session entitled 'Geographies of Service Economies' that is being held as part of the Inaugural Nordic Geographers Conference, Lund, Sweden, May 10-14.

2005
Invited presentation on 'Industrial Design and National Competitiveness', to the Department of Sustainability and Environment (the Australian government's lead urban planning agency) and the Department of Innovation, Industry and Regional Development, Melbourne, Australia, Feb 15.

2004
'The Design Workshop of the World"?: Producing and consuming industrial design services in the United Kingdom', paper presented International Geographical Union 'Service Worlds' Conference, August, Birmingham, with Bryson, J.R., Daniels P. (University of Birmingham) and Rusten G., SNF Bergen, refereed submission.

2004
'The Design Workshop of the World"?: Producing and consuming industrial design services in the United Kingdom', paper presented at the XIV International RESER Conference, Castres et Toulouse, France 23-26 September, with Bryson, J.R., Daniels P. (University of Birmingham) and Rusten G., (SNF Bergen), refereed submission.

2004
'The 'art' of manufacture in a design world: cultural/creative strategies and the production and consumption of design expertise' paper presented to the (North American Regional Science Association (NARSA) meeting, Seattle, November, with Bryson, J.R. Daniels P.W. (University of Birmingham) and Rusten, G., (SNF Bergen.)