[NB: Dette webstedet reflekterer prosjekt LINGO fra 1999 til 2001.
De aktuelle sidene finnes under http://lingo.uib.no.]

__________________________________________________________________________________________

LINGO - et tverrfaglig samarbeidsprosjekt på universitets- og høyskolenivå
innenfor feltet
IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), språk og læring.
Prosjektet utvikler faktiske utdanningsopplegg
hvor åpen og innovativ teknologi er en integrert del av språkdidaktiske strategier.

__________________________________________________________________________________________


Prosjekt
LINGO, Universitetet i Bergen, Allegt. 27, N-5007 Bergen, tel. 55 58 97 88, lingo@cmc.uib.no