GENERELL INFO
UTLYSNINGER
STIPENDIATER
DOKUMENTER
SAMARBEIDSPARTNERE
KONTAKT
 
 

Dokumenter

Her finner du relevante dokumenter knyttet til Dobbelkompetanseprosjektet.

For helseforetak:
- Informasjonsbrev til helseforetak/datterselskap 2015 (pdf)
- Mal for avtale mellom prosjektet og helseforetak (word)
- Vedlegg 1 til avtale mellom prosjektet og helseforetak (word)
- Vedlegg 2 til avtale mellom prosjektet og helseforetak (word)

Utlysninger:
- Stillingsomtale 1. runde (2003) (Word)
- Stillingsomtale 2. runde (2004) (Word)
- Stillingsomtale 3. runde (2005) (Word)
- Stillingsomtale 4. runde (2005) (Word)
- Stillingsomtale Utlysning 2010 (pdf)

Fremdriftsrapportering:
- Skjema for rapportering i stipendiatperioden - kandidat (Word)
- Skjema for rapportering i stipendiatperioden - veileder (Word)
- Skjema for rapportering i praksisperioden - veileder og kandidat (Word)

Økonomisk støtte:
- Søknadskriterier for forskerutdanningsmidler (Word)
- Søknadsskjema for forskerutdanningsmidler (Word).

Bakgrunnsdokumenter:
- Utredning (oktober 2001) (Word)
- Prosjektplan (oktober 2002) (Word)

Egenevaluering av prosjektet:
- Egenevalueringsrapport (august 2008) (pdf)
- Egenevalueringsrapport 31.12. 2009 (april 2010) (pdf)

Spørreskjema brukt i forbindelse med egenevalueringen:
Fase I: Kandidat (pdf) Veileder (pdf) Administrativ (pdf)
Fase II: Kandidat (pdf) Veileder (pdf)

Eksternevaluering av prosjektet:
NIFU-rapport 13-2014: Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi: Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden