GENERELL INFO
UTLYSNINGER
STIPENDIATER
DOKUMENTER
SAMARBEIDSPARTNERE
KONTAKT
 
 

Kontakt

Ved Dobbelkompetanseprosjektet er det ansatt lokale faglige koordinatorer ved hvert lærested. Disse har ansvar for å tilrettelegge for lokale søkere og å følge opp kandidater i forhold til universitetene og helseforetakene.

Spørsmål av administrativ karakter kan rettes til administrativ koordinator Arild Mellesdal.

Kontaktpersoner knyttet til prosjektet:

Nasjonal ledelse:
Professor Jarle Eid (UiB),
tlf: 55 58 91 88,
e-postadresse: Jarle.Eid@uib.no

Fakultetsdirektør Ragna Valen (UiB)
tlf. 55 58 49 50
e-postadresse: Ragna.Valen@uib.no

Administrativ koordinator:
Seniorkonsulent Arild Mellesdal (UiB),
tlf: 55 58 83 56,
e-postadresse: Arild.Mellesdal@uib.no

Universitetet i Bergen:
Lokal koordinator: professor Inger Hilde Nordhus,
tlf: 55 58 88 86,
e-postadresse: Inger.Nordhus@uib.no

Universitetet i Oslo:
Lokal koordinator: førsteamanuensis Helene A. Nissen-Lie,
tlf: 22 84 59 49,
e-postadresse: h.a.nissen-lie@psykologi.uio.no

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
Lokal koordinator: professor Odin Hjemdal,
tlf: 73 59 78 89,
e-postadresse: odin.hjemdal@svt.ntnu.no

Universitetet i Tromsø:
Lokal koordinator: førsteamanuensis Jens Thimm,
tlf: 77 64 43 48,
e-postadresse: jens.thimm@uit.no