GENERELL INFO
UTLYSNINGER
STIPENDIATER
DOKUMENTER
SAMARBEIDSPARTNERE
KONTAKT
 
 

Partnere

Dobbelkompetanseprosjektet er et samarbeid mellom universiteter, helseforetak og Norsk psykologforening etter oppdrag og finansiering fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet. Universitetet i Bergen har fått prosjektansvaret og ledelsen av prosjektet er lagt til Det psykologiske fakultet.

Det er ansatt lokale faglige koordinatorer ved hvert lærested:
førsteamanuensis Helene A. Nissen-Lie (UiO)
professor Inger Hilde Nordhus (UiB),
professor Odin Hjemdal (NTNU)
førsteamanuensis Jens Thimm (UiT).

Disse har ansvar for å tilrettelegge for lokale søkere og å følge opp kandidater i forhold til universitetene og helseforetakene.

Prosjektet ledes av Det psykologiske fakultet, UiB ved dekan, professor Jarle Eid og fakultetsdirektør Ragna Valen.

Prosjektet koordineres av en koordineringsgruppe som består av prosjektledelsen og lokale koordinatorer, sammen med en representant fra Norsk Psykologforening, en representant for helseforetakene, samt administrativ koordinator.

Spørsmål av administrativ karakter kan rettes til administrativ koordinator Arild Mellesdal.

Universitetet i Bergen:
http://www.uib.no/psyfa/
Universitetet i Oslo:
http://www.psykologi.uio.no/

 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
http://www.ntnu.no/psykologi
Universitetet i Tromsø
http://uit.no/psykologi/
NPF:
http://www.psykologforeningen.no/
 
Helsedirektoratet:
http://www.helsedirektoratet.no/