GENERELL INFO
UTLYSNINGER
STIPENDIATER
DOKUMENTER
SAMARBEIDSPARTNERE
KONTAKT
 
 

Stipendiatinformasjon
Det er tilsatt 28 spesialistkandidater/stipendiater i dobbelkompetanseprosjektet. Prosjektet er fullt utbygd og de første kandidatene startet våren 2004.

Fremdriftsrapportering – frist 15. januar
Her finnes ulike skjema knyttet til fremdriftsrapportering:
- Skjema for rapportering i stipendiatperioden - kandidat (Word)
- Skjema for rapportering i stipendiatperioden - veileder (Word)
- Skjema for rapportering i praksisperioden - veileder og kandidat (Word)

Forskerutdanningsmidler – søknadsfrist 1. februar
Her finnes informasjon om kriterier for søknad om forskerutdanningsmidler samt søknadsskjema:

- Søknadskriterier for forskerutdanningsmidler (Word)
- Søknadsskjema for forskerutdanningsmidler (Word)

Referansebruk i publikasjoner og avhandlinger
Alle publikasjoner og avhandlinger fra Dobbelkompetansekandidatene skal inneholde en henvisning til at den aktuelle kandidaten har mottatt støtte fra prosjektet. Prosjektstyret har laget både norsk og engelsk tekst.