GENERELL INFO
UTLYSNINGER
STIPENDIATER
DOKUMENTER
SAMARBEIDSPARTNERE
KONTAKT
 
 

UTLYSNINGER

Dobbelkompetanseprosjektet er fullt utbygd og teller 28 kandidater. De første kandidatene startet våren 2004. Stillingene fordeler seg slik mellom de samarbeidende universitetene: Universitetet i Oslo: 9, Universitetet i Bergen: 9, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet: 5 og Universitetet i Tromsø: 5. I tillegg kommer prosjektorganisasjonen med fire lokale koordinatorer, en nasjonal koordinator og prosjektadministrasjon.

Prosjektet har til sammen tilsatt stipendiater/spesialistkandidater i fire utlysningsrunder.

I universitetenes tildelingsbrev for 2010 og 2011 påpeker Kunnskapsdepartementet at dobbelkompetanseutdanning i psykologi skal videreføres på samme nivå når kandidatene blir ferdige med sine dobbelkompetanseløp. Det betyr at ledige stipendiatstillinger kan lyses ut når en kandidat er ferdig med sin doktorgrad. I 2010 ble det utlyst 2 ledige stipendiatstillinger. Prosjektet arbeider for tiden aktivt med å få på plass finansiering av kliniske stillinger, slik at dobbelkompetanseprosjektet i psykologi kan videreføres.


Tidligere utlysninger:
- Stillingsomtale 1. runde (2003) (Word) Søknadsfrist 1. oktober 2003
- Stillingsomtale 2. runde (2004) (Word) Søknadsfrist 15. januar 2004
- Stillingsomtale 3. runde (2005) (Word) Søknadsfrist 15. januar 2005
- Stillingsomtale 4. runde (2005) (Word) Søknadsfrist 15. oktober 2005
- Stillingsomtale Utlysning 2010 (pdf) Søknadsfrist 1. juni 2010