Internopplæring i Forsøksdyrlære for nyansatte dyreteknikere, sommervikarer mm (Funksjon C)

Personer som skal ta hånd om forsøksdyr skal gå gjennom et minimums-opplæringsprogram. Under finner du linker til den teoretiske delen. Praktisk opplæring blir gitt under veiledning i avdelingen.

1. Opplæring som tas som selvstudium

 1. Norske lover og forskrifter
  1. Dyrevelfersenheten ved UiB
  2. AAALAC
  3. Krav til utdanning
 2. Etikk - For og imot dyreforsøk
 3. Søknad i FOTS
 4. Helsefarer i Dyreavdelingen
 5. Grunnleggende biologi og hold
  1. Oppstalling og burtyper
  2. Soner, og barriærer i Dyreavdelingen
  3. Helse monitorering og helserapporter
  4. Grunnleggende biologi - gris
 6. Humane endepunkter og vurdering av belastningsgrad
 7. Gjennkjenne tegn på smerte (Facial Grimace score)
 8. Human avlivning
 9. Alternativer og 3R

 

 

------------ * -----------