EIA - Sammen kantiner

Kalenderinformasjon EIA - Sammen kantiner

 • EIA - Alrek kantine
 • EIA - BB-bygget kantine
 • EIA - Jussbygget kantine
 • EIA - Klimaklyngen kantine
 • EIA - KMD kantine
 • EIA - Odontologen kantine
 • EIA - Psykologisk fakultet kantine
 • EIA - Realfagbygget kantine
 • Logo for Universitetet i Bergen

  ©2020 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

  Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

  Bes ksadresse: Nyg rdsgaten 5

  Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55584299

  Ansvarlig redakt r: IT-direkt ren