Les om:
Natur
Helse
Språk / Kultur
Samfunn
Kommentar/
politikk

Universitetet i Bergen sine hovedsatsings- områder er
marin forskning og utviklings-
forskning

Redaksjon

 

 

Helse

Historien om grensesprengende galskap [7 - 2002]
– Når psykiatrien sees i et historisk lys, blir det tydelig at denne vitenskapens objekt er foranderlig, sier historiker Svein Atle Skålevåg. Han mener det er viktig å spørre seg hva psykiatere egentlig er eksperter på.

Vil etablere et tverrfaglig program for helse- og medisinhistorisk forskning [7 - 2002]
Det er stor interesse for helse- og medisinhistorie ved Universitetet i Bergen, og nå er arbeidet i gang med å etablere et tverrfaglig forum for denne forskningen.

Alkoholsug på grunn av skjulte bilder [7 - 2002]
Alkoholavhengighet er i stor grad knyttet til ubevisste prosesser, viser en rekke laboratorieforsøk ved Institutt for klinisk psykologi. Dette kan forklare hvorfor nærmere 80 prosent av alkoholikerne får tilbakefall kort tid etter behandling.

Fastlegeordningen gir mer makt til pasientene [6 - 2002]
Fastlegeordningen fører til at legene tar mer hensyn til pasientene, gir dem bedre service og arbeider mer forebyggende og langsiktig.

Løsningen kan være mer penger per hode [6 - 2002]
– Det økonomiske belønningssystemet styrer legene. Hvis man ser at fastlegeordningen fungerer dårlig, må man endre betalingssatsene, sier økonom Jan Erik Askildsen.

Hvordan virker nevrobehandlingen [5 - 2002]
«Innsyn» av professor Nils Erik Gilhus. Nevrologiske skader representerer svært utfordrende og sammensatte behandlingsoppgaver, og hittil mangler det gode nok forskningsdata for å kartlegge effekten av de ulike metodene. I Bergen ligger imidlertid alt til rette for målrettet og tverrfaglig forskning på området.

Ein mastergrad for ei betre verd [4 - 2002]
Jørn Ivar Klungsøyr er einaste norske masterstudent i år på Senter for internasjonal helse (Cih) ved UiB, men i framtida kan det blir fleire. Studiet passar godt for den som vil arbeida med helse og bistand i utviklingsland.

Angst for tannlegen? [4 - 2002]
Mellom tre og fem prosent av Norges befolkning unnlater å gå regelmessig til tannlegen på grunn av angst. Psykologistudent Synøve Hallås ved Senter for odontofobi er med på et forskningsprosjekt som kan hjelpe.

Risikokunnskap – ein helserisiko [3 - 2002]
– Før var vi friske så lenge vi ikkje følte oss sjuke, men i dag veit vi betre. Den generelt høge kunnskapen om sjukdomsrisiko kan i seg sjølv vere helsefarleg, seier stipendiat Stefan Hjörleifsson.

Den nye religionen [3 - 2002]
– Distinksjonen mellom friskt og sjukt, normalt og unormalt har innan den rådande normalitetsideologien erstatta dei tidlegare omgrepa godt og vondt, det syndige og det ikkje syndige.

Etisk veiviser i medisinsk forskning [3 - 2002]
Takket være thailandske og kenyanske barn kan du reise på ferie til fjerne strøk uten å bekymre deg for sykdommer som hepatitt A og malaria.

Studér logopedi på universitetet [3 - 2002]
Ved UiB har det siden 1998 vært mulig å velge logopedi hovedfag. Faget er en av fire spesialiseringer innenfor helsefag, og fører frem til graden cand.san.

Svangerskapets hemmeligheter [2 - 2002]
Den store norske Mor & barn-undersøkelsen er nå oppe i 10 000 deltakere og analysene kan begynne. Hvor viktig er det for eksempel at mor trener under svangerskapet? Kan det bli for mye av det gode?

Nytt diabetesprosjekt blant nyfødte [2 - 2002]
Norge ligger på verdens-toppen i antall barn med type 1 diabetes. Hvert år får 300 norske barn sykdommen.

Kva er det med mor og far? [2 - 2002]
Mange afrikanske born som mistar foreldra i aids veit ikkje kva som feiler foreldra før dei er døde.

Trøst av babyer virker mot sin hensikt [2 - 2002]
Å trøste et spedbarn som gråter behøver ikke ha noen beroligende effekt. Derimot kan former for trøst virke mot sin hensikt.

Familieritualer og ungdommers psykiske helse [2 - 2002]
«Innsyn» av professor Frode Thuen.

Vil finne årsakene til psykiske lidelser [1 - 2002]
Alvorlige sinnslidelser blir mer og mer vanlig i den vestlige verden. Likevel vet forskerne lite om årsakene. Resultatet er at en rekke pasienter lider under feilmedisinering og mangelfull behandling.

Røskar i den medisinske praksisen [6 - 2001]
Nytt lys på rutinane kring gynekologiske undersøkongar gjør at forskarar spør om vi verkeleg treng gynekologstolen.

Når det offentlige bruker makt [6 - 2001]
Psykolog John Furuli ved Askøy behandlingssenter er positiv til bruk av tvang i rusomsorgen. Forsker Karl Harald Søvig ved Rettsvitenskapelig seksjon ved UiB er svært skeptisk.

Tvangsinnleggelse hjelper [6 - 2001]
Ny undersøkelse ved Askøy Behandlingssenter viser at tvangsinnleggelse hjelper for mange rusmiddelmisbrukere, men gir liten bedring for de gravide.

Kan khat gi kreft i munnhulen? [6 - 2001]
Khat – en sentralstimulerende plante. Bladene tygges, og gir en mild, amfetaminlignende rus. Ved Odontologisk institutt undersøker man nå om slik bruk kan fremkalle kreft i munnhulen.

Storsatsning på ny krefttest [6 - 2001]
Hvert år får 4000 nordmenn tykktarmskreft. Halvparten dør fortsatt. Men nå har firmaet Nordiag fått 8 millioner EU-kroner til å få en ny test ut på markedet.

Mer penger til kommersialisering av forskning [6 - 2001]
Det nystiftede Sarsia Innovation as kan bidra med kapital til lovende kommersialiseringsideer ved Universitetet i Bergen

Helsestasjon for hele verden [3 - 2001]
Med penger fra blant andre Bill Gates arbeider den internasjonale organisasjonen Gavi for å utvikle og spre viktige vaksiner.

Reddar liv med sinktilskot [3 - 2001]
Tilskot av sink kan behandle og førebyggje diaré. Det meiner UiB-forskarar som har gjort omfattande undersøkingar i Nepal og India.

Genforskning – ingen vei tilbake [2 - 2001]
Hvordan skal vi forholde oss til genteknologi? Folk flest er skeptiske, forskere er gjennomgående svært positive.

Det ligger i familien [2 - 2001]
Økt bruk av gentesting øker behovet for gode veiledere, for resultatet av en gentest kan være vanskelig å takle.

 

 


René Magritte: La réponse imprévue

Ansvarlig redaktør: Morten Steffensen Kontakt redaksjonen