Les om:
Natur
Helse
Språk / Kultur
Samfunn
Kommentar/
politikk

Universitetet i Bergen sine hovedsatsings- områder er
marin forskning og utviklings-
forskning

Redaksjon

 

 

Språk / Kultur

Gregorios nøkkel til Gud [5 - 2002]
Gregorios fra Nazianz er spennende både som person, teolog, poet og retoriker, mener Jostein Børtnes og Tomas Hägg. De vil gjøre oss bedre kjent med mannen som har satt dype spor i østirkens menneskeoppfatning, men som nærmest har vært avfeid her i vest.

Med makt over musikk [4 - 2002]
– Skal du "breake" et nytt norsk rockeband, er ikke a-listing på Petre en nødvendighet, men det er ikke så mye om å gøre.

Æres den som æres bør [3 - 2002]
«Innsyn» av professor Karen Hjelle. Michael Sars (1805-1869) ble nylig om talt som hobbyzoolog. Hvor historieløse har vi lov til å være?

I den europeiske sivilisasjonens vugge [1 - 2002]
– Vi forsker på samspillet mellom kristendommen og den antikke kulturen i perioden fra det første til det fjerde århundre. Dette kulturmøtet danner grunnlaget for hele den europeiske sivilisasjonen, sier professor i religionsvitenskap Einar Thomassen.

Den europeiske kulturarven [1 - 2002]
– For å få en forståelse av den europeiske identiteten trengs det kunnskap om Europa i middelalderen. Det sier historie-professor Sverre Bagge.

Innsyn: Når historien innhenter historiefaget [1 - 2002]
Hvordan skal man behandle en fortid som muligens var heroisk i sin tid, men som neppe fremstår som spesielt sympatisk i dag?

Kulturelt krasjkurs på tv [5 - 2001]
Globalisering er ikke noe nytt fenomen. Det viser professor Jostein Gripsrud i ny tv-serie, som er under produksjon nå.

Litteraturteori på Natotekster [5 - 2001]
Professor Per Buvik og kollega Arild Linneberg tar litteraturvitenskapen med der det skjer. Til krigen i Kosovo, terrorangrepet på USA og i diskusjonen om vår tids dekadanse.

Ny språkkunnskap kan hjelpe internettbrukere [5 - 2001]
Datalingvister ved UiB benytter matematiske metoder til å utvikle et ordnett. Ordnettet vil blant annet gi grunnlag for bedre programvare for automatisk oversettelse og tekstsøking på Internett.

Vann gir liv i døden [4 - 2001]
Vann har en sentral plass i mange religiøse ritualer. Vann renser mennesket for synd, frakter den avdøde gjennom dødsriket og gir nytt liv til de døde.

EU-støtte til elektronisk Wittgenstein [4 - 2001]
Isolert på ei hytte i ein stupbratt vestlandsfjord hadde Ludwig Wittgenstein nokon av dei mest produktive periodane sine. Til Vestlandet, som han tydde til for å finna ro og einsemd, kjem no Wittgenstein-forskarar frå heile verda.

Misjon og kvinnebevegelse [4 - 2001]
I 1910 bød Norsk Misjonstidende på suksesshistorien om en lutheransk zulukvinne i Natalprovinsen i Sør Afrika.

 

 


Foto: Helge Hansen

Ansvarlig redaktør: Morten Steffensen Kontakt redaksjonen