EF logo

            FORMÅL             NYHETER             VIRKSOMHET             MEDLEMSKAP             ORGANISASJON             KONTAKT             FOREDRAG             ARTIKLER          
 
Velkommen til Energiforum EFs hjemmesider!

Energiforum skal arbeide for å styrke kunnskaps- og kompetansegrunnlaget for energivirksomhet og for faktagrunnlaget for en fremtidsrettet energipolitikk.

Gjennom dette skal Energiforum fremme innovasjon, næringsutvikling og økt verdiskaping i energisektoren og i energirelatert virksomhet.