EF logo

            FORMÅL             NYHETER             VIRKSOMHET             MEDLEMSKAP             ORGANISASJON             KONTAKT             FOREDRAG             ARTIKLER          
 
  Foredragsholder:   Institutt/Bedrift:   Tittel:   Konferanse/Møte:   Dato:
ALEKLETT, Kjell Global Energy Systems, Uppsala University, Sweden WEO 2011 and IPCC Emission Scenarios EF - IEA rapportens relevans for våre nærområder 13-02-2012
KROEPELIEN, Knut F. Miljøråd, EU-delegasjonen, Brussel Klimapolitiske konsekvenser av IEA-rapporten for Europa og særlig for Vest-Norge EF - IEA rapportens relevans for våre nærområder 13-02-2012
SKJÆVELAND, Marita BKK WEO-2011 – Energitrender til 2035 EF - IEA rapportens relevans for våre nærområder 13-02-2012
BLIX, Hans - Global Stability and a Knowledge Driven Energy Future Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 03-04-2006
LILLESTØL, Egil CERN/UiB PEACE: A Nuclear Solution? Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 03-04-2006
BAKER, Arnold Sandia National Laboratories A Global Perspective on Energy Markets and Economic Integration Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 03-04-2006
KULLANDER, Sven Uppsala Universitet Statements on Oil Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 03-04-2006
SORIA, Antonio European Commission, DG JRC - IPTS World Energy Market Prospectives to 2050 Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 03-04-2006
HAGEN, Jens Norsk Hydro Energy market trends Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 03-04-2006
MUELLER, Alex EPS-TG, CNRS, Orsay Are Current Energy Priorities Sufficiently Knowledge Based? Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 03-04-2006
AKSELSEN, Olav Stortinget - Utenrikskomitéen En framtidsrettet energipolitikk for Norge som energinasjon: Muligheter og utfordringer Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 04-04-2006
FJÆRAN, Tor Miljoedirektoer, Statoil Energi, miljø og framtid - Et industrielt perspektiv Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 04-04-2006
NETELAND, Atle Konsernsjef, BKK Elektrisitetens framtidsrolle Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 04-04-2006
ALEKLETT, Kjell Uppsala Universitet Våger vi å handle rett? Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 04-04-2006
DRANGE, Helge Nansensenteret Hvor står vi, hvor går vi? Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 04-04-2006
GABRIELSEN, Roy Norges Forskningsråd Introduksjon: Hvor står vi, hvor går vi? Energy Foresight Symposium (EFS) 2006 04-04-2006
DACAESTECKER, Jean-Paul European Union Geopolitics of energy and energy security - a European perspective Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
UTSETH, Anita Olje og energidepartementet Energy security in an international context - A Norwegian policy perspective Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
CHICHILNISKY, Graciela UNESCO / Columbia University Knowledge-based energy for global needs - The future of the Kyoto Protocol Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
JANSEN, Eystein UiB / Bjerknes Senteret Main findings of the IPCC AR4 with perspectives on energy and climate change Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
TAYLOR, Chris Stern Review Long term energy policy challenges and options, particularly with regard to climate change Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
BLUM, Walter Max Planck Institute for Physics Climate protection and energy supply. A case study for Germany Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
RANDERS, Jørgen BI (Norwegian School of Management) A low emission energy future Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
KEMFERT, Claudia Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Future energy systems, economic efficiency and response to climate change Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
BENDISKSEN, Kjell Institute of Energy Technology (IFE) Future energy systems - A technological perspective Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
ERDMANM, Georg Technische Universität Berlin Energy foresight analyses for long-term decision-making - Analytical and empirical issues Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 22-03-2007
HOPE, Einar Norges Handeslhøyskole (NHH) Optimal investment in market-based energy (electricity) systems - Market and regulatory issues Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 23-03-2007
UNANDER, Fridtjof Enova SF Energy technology perspectives - Scenarios and strategies to 2050 Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 23-03-2007
BRADLEY, Richard International Energy Agency Clean technology development - Making the investment happen Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 23-03-2007
KUUSKRAA, Vello Advanced Resources International Integration of CO2 sequestration and CO2-EOR - Experience from Canada and the U.S. Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 23-03-2007
APELAND, Sigve Gassco CO2 sequestration and oil recovery. Norwegian issues and solutions Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 23-03-2007
AMUNDSEN, Eirik & BERGMAN, Lars UoC, SSE CO2 policy options: CO2 sequestration versus CO2 emission markets and trading Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 23-03-2007
KULLANDER, Sven University of Uppsala Report on biomass for energy use Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 23-03-2007
KEINONEN, Juhani University of Helsinki The Finnish situation and position Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 23-03-2007
MUELLER, Alex Universite de Paris-Syd Where do we stand, where do we go? Energy Foresight Symposium (EFS) 2007 23-03-2007
STYVE, Jan Per Hordaland Fylkeskommune Kraftsituasjonen i Hordaland: Ei alvorleg regional utfordring EF - Kraftsituasjonen i Hordaland 15-11-2006
RUE, Øivind Statnett Kraftbalanse og forsyningssikkerhet - Behov for nettforsterkninger EF - Kraftsituasjonen i Hordaland 15-11-2006
BERG, Thor Andre BKK Kraftsituasjonen i BKK-området - Utfordringer og mulige løsninger EF - Kraftsituasjonen i Hordaland 15-11-2006
BERG, Geir Øyvind Statoil Kraftkrise i Hordaland: Er oljeindustrien problemet eller løsningen EF - Kraftsituasjonen i Hordaland 15-11-2006
HOPE, Einar Energiforum/NHH Energiforum EF - En kort orientering EF - Fremtidsrettet energipolitikk for Norge 03-10-2007
NORMAN, Victor D. NHH Kunnskap og energipolitikk EF - Fremtidsrettet energipolitikk for Norge 03-10-2007
AAM, Sverre SINTEF Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier EF - Fremtidsrettet energipolitikk for Norge 03-10-2007
HARBY, Atle SINTEF Utbygging av store vannkraftanlegg i Norge EF - Fremtidsrettet energipolitikk for Norge 03-10-2007
HOPE, Einar Energiforum/NHH Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren? EF - Fremtidsrettet energipolitikk for Norge 03-10-2007
UHLEN, Kjetil & TANDE, John Olav SINTEF Vindkraft i kraftsystemet EF - Vindkraft: Fremtidens fornybare energiform? 21-11-2007
LINDEBØ, Hans Henrik Ea Energianalyse Vindkraft i Danmark EF - Vindkraft: Fremtidens fornybare energiform? 21-11-2007
RÖHRICH, Dieter UiB/CERN Thorium as an energy source - Opportunities for Norway EF - Trenger kjernekraft Thorium? Trenger Norge kjernekraft? 21-02-2008
MARTINIUSSEN, Erik Zero Emission Resource Organisation Har Thoriumkampanjen styrket kjernekraftens sak? EF - Trenger kjernekraft Thorium? Trenger Norge kjernekraft? 21-02-2008
FLATLANDSMO, Ingar Naturvernforbundet Hordaland Hensynet til biologisk mangfold krever en ny kraftlinjepolitikk EF Møte 30-09-2008
TORKILDSEN, Øivind BKK Luftledning eller kabel? EF Møte 30-09-2008
SAND, Kjell Sintef Luftledninger kontra kabler: Kostnader, teknologi og miljø EF Møte 30-09-2008
ALEKLETT, Kjell Uppsala Universitet Energiprognosers funksjon og verdi - Beyond petroleum EF - Energi, klima, økonomi: Hvor klart ser vi inn i fremtiden? 15-12-2008
GRØNÅS, Sigbjørn UiB Klimaprognosers pålitelighet på kort og lang sikt EF - Energi, klima, økonomi: Hvor klart ser vi inn i fremtiden? 15-12-2008
ESKELAND, Gunnar NHH Økonomiske handlingsmodeller: Nordhaus kontra Stern EF - Energi, klima, økonomi: Hvor klart ser vi inn i fremtiden? 15-12-2008
EGGEN, Svein Staal Gassnova SF Gassnovas arbeid frem mot realisering av CO2 lagring EF - CO2 Deponering 23-02-2009
HAUGAN, Peter M. UiB Ubesvarte vitenskapelige utfordringer ved CO2-lagring EF - CO2 Deponering 23-02-2009
NORDBOTTEN, Jan M. UiB Geologisk deponering av CO2 - Et bidrag til løsningen? EF - CO2 Deponering 23-02-2009
LONT, Auket Statnett SF Neste generasjon sentralnett: Forsyningssikkerhet, verdiskaping og miljø hånd i hånd EF - Fremtidens Sentralnett 06-10-2009
FOG, Kathrine Hydro EnergiRike 2009 EF - Fremtidens Sentralnett 06-10-2009
HUSEBØ, Rein Småkraft AS Kraftlinjer sett nedenfra EF - Fremtidens Sentralnett 06-10-2009


Har du hatt et foredrag på Energiforum EF og vil laste det opp på denne siden, eller du har andre spørsmål om denne siden,
vennligst send en e-post til post@energiforumef.uib.no