EF logo

            FORMÅL             NYHETER             VIRKSOMHET             MEDLEMSKAP             ORGANISASJON             KONTAKT             FOREDRAG             ARTIKLER          
 
Kontaktinformasjon

Universitetet i Bergen (UiB) fungerer som sekretariat for Energiforum EF.

Tel.:       +47 55 58 27 24
Fax:       +47 55 58 94 40
E-post:   post@energiforumef.uib.no