EF logo

            FORMÅL             NYHETER             VIRKSOMHET             MEDLEMSKAP             ORGANISASJON             KONTAKT             FOREDRAG             ARTIKLER          
 
Medlemskap

Energiforum EF er en åpen medlemsorganisasjon. Medlemskap kan tegnes av forsknings- og utdanningsinstitusjoner, bedrifter, nærings- og arbeidstakerorganisasjoner, miljøorganisasjoner, offentlige myndighetsorganer og privatpersoner som har tilknytning til, eller interesse for, energivirksomhet.

(Det er foreløpig ikke tilrettelagt for tegning av medlemskap)