EF logo

            FORMÅL             NYHETER             VIRKSOMHET             MEDLEMSKAP             ORGANISASJON             KONTAKT             FOREDRAG             ARTIKLER          
 
Nyheter

Elbiler og infrastruktur

Fredag 19. oktober inviterer Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Energiforum til seminar om elbilar og infrastruktur.

     

Sted:
Grand Hotell Terminus, Terminus Hall.

Tid:
Fredag 19. oktober
11.00 - 15.00

Program

11:00-12:00
Lunsj

12:00-12:15
Velkommen
Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

12:15-13:00
Rammevilkår og framtidsutsikter for elbiler
Transnova ved prosjektleder Eva Solvi

13:00-13:45
Ladbare bilar og teknologi - hva finst og hva kommer?
Grønn Bil ved prosjektleder Ole Henrik Hannisdahl

13:45-14:00
Pause med frukt, kaffe og te

14:00-14:15
Brukererfaringer elbil i kommunal drift:
Bergen Hjemmetjeneste KF

14:15-14:30
Status for infrastruktur i Hordaland/Vestlandet:
Seniorrådgiver Per Svae Hordaland Fylkeskommune

14:30-14:45
Plug-in hybrider
Professor ved Norges Handelshøyskole Gunnar Eskeland

14:45-15:00
Avsluttende innlegg
Fylkesvaraordførar Mona Hellesnes

Det blir utstilling av nye elbilmodeller innenfor person- og varebilsegmentet

Påmelding

Energiforum er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NHH, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, BKK og Naturvernforbundet Hordaland.SuperSmart GRID

Mandag 7.mai inviterer Energiforum til møtet "SuperSmart GRID".

Sted:
Egget, Studentsenteret i Bergen, Parkveien 1

Tid:
Mandag 7.mai
18.00 - 20.30

Program

Presentation of the SuperSmart Grid and the Renewables Grid Initiative

Presentasjon ved Antonella Battaglini, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)

www.supersmartgrid.net
www.renewables-grid.eu
www.globalclimateforum.org

Innlegg og kommentarer fra BKK og Universitetet:

Smart Grid - Hvordan skape balanse mellom forbruk og etterspørsel med stadig mer uregulert kraft? - Bengt Otterås, rådgiver ved Nettforvaltning i BKK

Etiske og samfunnsmessige implikasjoner ved innføring av smart grids - Kjetil Rommetveit, UiB

Pause med forfriskninger

Debatt, diskusjon og spørsmålstime

Energiforum er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NHH, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, BKK og Naturvernforbundet Hordaland.Tema-møte (åpent for alle)

Lessons from Fukushima

Fredag 30. mars inviterer Energiforum til temamøtet "Lessons from Fukushima" i samarbeid med Institutt for fysikk og teknologi (IFT), UiB.

Sted:
Aud B, IFT Universitetet i Bergen, Allegaten 66

Tid:
Fredag 30. mars
14.00 - 15.30

Program

"Role of Academia?"
-introduksjon ved Jan S. Vaagen, Universitetet i Bergen, IFT

"Lessons from Fukushima"
-ved Danas Ridikas, CEA Saclay, France; presently on long term leave to the IAEA

Spørsmål og diskusjon (dvs ingen pause)

Energiforum er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NHH, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, BKK, Bergen Energi og Naturvernforbundet Hordaland.Tema-møte - IEA rapportens relevans for våre nærområder
07. Februar 2012

Mandag 13. februar inviterer Energiforum til temamøtet "IEA rapportens relevans for våre nærområder".

Sted:
Egget, Studentsenteret i Bergen, Parkveien 1

Tid:
Mandag 13. februar
kl. 18:00 – 20:30 (inkludert pause med forfriskninger)

Program

Innledning ved markedsanalytiker Marita Skjæveland BKK Produksjon:
«IEA sin World Energy Outlook 2011- hovedtrekk»

Innlegg ved Knut F. Kroepelien Miljøråd Norges delegasjon til EU:
«Klimapolitiske konsekvenser av IEA-rapporten for Europa – og særlig for Vest-Norge»

Kommentarer ved Kjell Aleklett fysikkprofessor ved Universitetet i Uppsala og president i peak oil organisasjonen ASPO:
«Konklusjoner sett i lys av Peak Oil teorien»

Pause med forfriskninger

Debatt, diskusjon og spørsmålstime

Energiforum er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NHH, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, BKK, Bergen Energi og Naturvernforbundet Hordaland.Ny hjemmeside
24. November 2010

Energiforum EF har fått ny hjemmeside. I tillegg til ny web-addresse har vi opprettet en database med tidligere foredrag som har vært presentert på Energiforum EF. Vi har også opprettet en liten database med energi-relaterte artikler. Begge disse databasene satser vi på å utvide i fremtiden. Alle filene er i pdf-format for å gjøre dem lesbare for flest mulige.