EF logo

            FORMÅL             NYHETER             VIRKSOMHET             MEDLEMSKAP             ORGANISASJON             KONTAKT             FOREDRAG             ARTIKLER          
 
Organisasjon

Energiforum EF har et styre på syv medlemmer med varamedlemmer som velges av medlemmene i innkalt valgmøte, etter forslag fra en valgkomité oppnevnt i medlemsmøte. Styret utarbeider forslag til aktivitetsplan, budsjett og medlemskontingent, samt avlegger regnskap, som godkjennes av medlemmene i innkalt medlemsmøte. Vedtak fattes med simpelt flertall. Vedtektsendringer betinger 2/3 flertall. Den løpende virksomheten forestås av et sekretariat, tillagt en frittstående forskningsinstitusjon.

Energiforum EFs styre:

Hele styret
epost: styre@energiforumef.uib.no

Jan S. Vaagen (UiB), leder
Telefon: 957 70 063 (Mobil),   55 58 27 24 (Kontor),     epost: jans.vaagen@ift.uib.no

Einar Hope (NHH)
Telefon: 55 95 93 44 (Kontor),     epost: einar.hope@nhh.no

Bill Schjelderup (Bergen Energi)
epost: bill.schjelderup@bergen-energi.com

Eva Britt Isager (Bergen kommune)
Telefon: 55 56 57 03 (Kontor),     epost: eva.isager@bergen.kommune.no

Gudrun Mathisen (Hordaland fylkeskommune)
epost: gudrun.mathisen@post.hfk.no

Toril Christensen(BKK)
epost: toril.christensen@bkk.no

Nils Tore Skogland (Naturvernforbundet Hordaland)
Telefon: 55 30 06 63,     epost: nts@naturvernforbundet.no