EF logo

            FORMÅL             NYHETER             VIRKSOMHET             MEDLEMSKAP             ORGANISASJON             KONTAKT             FOREDRAG             ARTIKLER          
 
Virksomhet

Energiforum EF er et frittstående og uavhengig organ for generering og formidling av kunnskap om energivirksomhet i bred forstand og debatt om energispørsmål. Energiforum skal fungere som møteplass og kontakt- og nettverksorgan mellom forskning, næringsliv og myndigheter med tilknytning til energivirksomhet.

For å fremme formålet skal Energiforum EF blant annet:

  • etablere Energiforum som møteplass og debattorgan, og legge til rette for nettverksbygging og kontaktskaping mellom medlemmer,

  • organisere faglige medlemsmøter, seminarer og konferanser om energirelaterte tema, i samarbeid med andre når dette er naturlig,

  • initiere forsknings- og utredningsvirksomhet om problemstillinger og energiløsninger som er viktige for energiviksomhet, og delta i referansegrupper e.l. for FoU-prosjekter,

  • formidle kunnskap og informasjon om sentrale energispørsmål og om virksomhet som er av interesse for medlemmene og for allmennheten,

  • identifisere, synliggjøre og videreutvikle kunnskaps- og kompetansegrunnlaget for energivirksomhet og virke som samlingspunkt for energimiljøene.