[ Partner Login ]

 

 

 

Pressemelding

Bergensforskere starter Europeisk nettverk på hormonforskning finanisert av EU

Dato: 16.04.08
Sted:
Radisson SAS Royal Hotel Bergen
Tid:
14:00

16-18 april skal en rekke forskere samles i Bergen og Hardanger for å planlegge arbeidet med forskningsprosjektet Euradrenal. I prosjektet vil en studere både årsaker, utbredelse og behandling av sviktende binyrefunksjon, en sykdom som også kalles Addisons sykdom. Forskerne som tar del i Euradrenal kommer fra Norge, Sverige, England, Tyskland, Polen, Italia og Sveits; og representer 12 forskjellige universiteter og forskningsinstitusjoner i Europa.

Det 4-årige prosjektet er finansiert av EU (75%) og de ulike forskningsinstitusjonene med en total kostnadsramme på 4 mill Euro. I tillegg mottar Universitet i Bergen (UiB) en bevilgning fra Norges Forskningsråd motsvarende det dobbelte av EU sitt bidrag til UiB, om lag 16 millioner kroner

Om Addisons sykdom:
Addisons sykdom skyldes mangel på de livsviktige hormonene kortisol og aldosteron som normalt produseres i binyrebarken. Kortsiol er et viktig stresshormon og en regulator av omsetningen av både fett, sukker og proteiner i kroppen. Aldosteron spiller en hovedrolle i reguleringen av vann og salt balansen i kroppen. Den vanligste årsaken i Europa er autoimmun, som betyr at immunsystemet angriper binyrebarken og destruerer denne. Sykdommer ses hyppigst hos kvinner og debuterer hyppigst i aldersgruppen 20-50 år. Sykdommen ble først beskrevet av legen Thomas Addison i 1855. Fram til 1930-årene hadde en ingen behandling for binyrebarksvikt, og pasientene døde etter kort tid. En startet da behandling med ekstrakt fra binyrer, og senere med syntetiske binyrehormoner. Siden 50-årene har behandlingen vært stort sett uendret, men Euradrenal skal bl a forske på nye behandlingsmetoder.

Addisons sykdom sies ofte å komme "snikende", og med dette menes at symptomene kommer gradvis og er vanskelige å oppdage i starten. De fleste av disse symptomene er diffuse. De er ofte uspesifikke som slapphet, kvalme, oppkast, diaré, nedsatt matlyst, vekttap og salthunger. Blodtrykket blir ofte lavt, og det kan svartne for øynene når en reiser seg. Typisk er at man blir unormalt brun i huden, spesielt på steder med soleksponering og stor hudslitasje som i ansiktet, ved beltespenner og på fingertuppene. Pigmenteringen kan også sees på tannkjøttet og i furene i håndflaten, og også over ryggsøylen og i arrvev. Det kan ta fra måneder til år før sykdommen viser klare symptomer. En akutt binyrebarksvikt kjennetegnes ved dehydrering (væsketap) og sjokk (for lite blod i sirkulasjon slik at våre organer ikke får tilført nok næring og oksygen). Dette kalles også en Addisonkrise og er en livstruende situasjon. Mange personer har dessverre dødt før diagnosen har vært stilt. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å unngå dødsfall.

Projektet som har fått støtte i hard konkurranse med andre grupper i Europa er ett av tre med norsk koordinator i den 1. utlysningen i EU 7. rammeprogram. Prosjektleder er professor Eystein Husebye ved Institutt for indremedisin, UiB og medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Prosjektet inngår i EU sin satsning på forskning på sjeldne sykdommer. Hovedelementene i prosjektet er oppbygning av et Europeisk nettverk av pasientregistre, leting etter sykdomsgener og en rekke studier av pasientbehandling. Den tilsvarende sykdommen hos hund vil bli studert som en modell for den humane sykdommen i samarbeid med veterinærer og kennelklubber. Selv om Addisons sykdom er sjelden, kan den betraktes som en modellsykdom for andre liknende og vanligere autoimmune sykdommer. Addisons sykdom er også en svært god modell for å studere kortisols effekter i organismen. Med det Europeiske forskningssamarbeidet vil kunne studere så mange pasienter et en vil overkomme mange av de begrensningen små pasientmaterialer tradisjonelt har medført..

Prosjektet har åpning på Radisson SAS Royal Hotel Bergen onsdag 16. april 14:00.

Etter åpning og informasjon om prosjektet, drar forskerne videre til Hardanger for å planlegge gjennomførelsen av prosjektet.