Nettsteder for grunnskolen som handler om:

Om fortiden   Om arkeologi   Om kulturminner
 
 

Funksjonalitet

Målsetting
Formidle kunnskap

   om fortiden
   om kulturminner i egen kommune
   om arkeolog som fag
 
Målgruppe
Grunnskolens 4 til 7 klasse

   
Bakgrunn
Arkiver ved universitetsmuseet i Bergen

   Tilvekstkatalog
   Registreringer
   - ØK-registeret
   
- Per Fetts registreringer
   
- Saksarkiv
   Museumsprosjektet/dokumentasjonsprosjektet
   
Formidling av forskningsresultater
Periodekunnskap

Kulturminnekunnskap

Metodekunnskap (faget arkeologi)

   
Kulturminner i egen kommune

   Besøke?
   Kunnskap om?
   Problemer ved?
   Nettverk for miljølære og deres kulturbase (http://miljolare.no/)

Virkemidler
Internett

   Korte tekster
   Mange og sentrale illustrasjoner
   Spørsmål og oppgaver
   Ordliste
   Veiledning til lærer og ved søk i baser
   Linker i teksten
   Linker på egen side
   Åpne og uredigerte databaser/arkiver
   Tilbakemeldingsfunksjon
   Sitemap
   SISTE NYTT