Hus
Litt om gårdstun
Vansker med å finne igjen bosetningen
På leting etter bosetningen
Gård og rikdom
Oppgaver

Bosetning

Litt om gårdstun

Langhusene finner arkeologene gjerne der det er gode forhold for jordbruk. Da kan de finne hele gårdstun. På slike tun hadde de gjerne ulike typer hus. Noen var små mens andre var store.

På Forsand i Rogaland lå gårdshusene samlet i den ene delen av en stor flate mens beite til dyra og åkrene lå framfor. Her ble det funnet et hus der arkeologene tror det bodde to eller tre familier i bronsealderen. Det ble også funnet restar etter fleire ulike hus innenfor samme område.