Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Hva spiste de?
Oppgaver

Hva levde de av?

Husdyr og korn

I bronsealderen drev folka på Vestlandet med jordbruk selv om jakt, fangst, fiske og sanking fremdeles var svært viktig. De hadde husdyr som sau, gris, ku og geit. De dyrket jorda og sådde bygg og hvete.

Fra bronsealderen er det funnet spor etter tre ulike typer hvete; emmerhvete, spelt og brødhvete. Byggen som ble dyrket blir kalt nakenbygg.