Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Hva spiste de?
Oppgaver

Hva levde de av?

Fiske, fangst og sanking

Spor etter bosetning på steder der det ikke var så god jord forteller oss at folk i bronsealderen også levde av fiske, fangst, jakt og sanking. Fremdeles var mye av redskapene og utstyret lagetw av stein.