Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Hva spiste de?
Oppgaver

Hva levde de av?

Spor etter plogen

Arkeologene finner de små åkrene fra bronsealder på samme måten som de finner husene.

Av og til finner de spor etter dyrking under gravhauger. Når arkeologene har gravet ut gravhaugen, kan de se svarte striper på kryss og tvers i grusen under haugen. Det er sporene etter plogen de brukte på den tiden. Denne plogen blir kalt en ard.