Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Hva spiste de?
Oppgaver

Hva levde de av?

Hva spiste de?

Maten i bronsealder var svært variert. De dyrket tre ulike typer hvete som ble kalt emmer, spelt og brødhvete. Av kornet laget de grøt, mjød og brød. Kanskje ble de ulike sortene hvete brukt til ulike typer mat.

I bronsealderen hadde de melk som de brukte til å lage ost, surmelk, smør og liknende. Ellers spiste de kjøtt og fisk. De hadde utstyr til å koke og lage til mange ulike retter og drikker.