Rike og fattige
Familiegrupper
Klær
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn

Båten

I bronsealder ble båtene større. Det kan vi se på helleristningene fra denne tiden. Fremdeles var det vanligst å ro. En båt som er funnet i Danmark fra denne tiden kalles Hjortspringbåten. Den er sydd sammen av skinn. Ser du at denne båten ligner på båten på helleristningen?

Båten har alltid vært viktig her på Vestlandet. Langsmed kysten vår er det mange øyer og nes som det er vanskelig eller umulig å komme til om du skal gå. Med en båt sparer du mye tid og kan nå fram til plasser som ellers ikke var mulige å komme til.