Råstoff
- bronsen

- om smelting og støping
- bergarter er fremdeles i bruk

Redskaper
- øks

- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykker
-halsringer
-store smykker i beltet
-armringer
-brillespenne

Annet utstyr
- rakekniv og pinsett
- bronselur
- økser av porfyr

Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Bronsen

Bronse er en blanding av kopper og tinn. Det er to ulike metall. I begynnelsen brukte de rent kopper i redskapene sine, men de fant etter hvert ut at det var best å blande inn tinn. Da ble metallet hardere og mer solid. På neste side kan du lese om hvordan støpingen foregikk.