Råstoff
- bronsen

- om smelting og støping
- bergarter er fremdeles i bruk

Redskaper
- øks

- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykker
-halsringer
-store smykker i beltet
-armringer
-brillespenne

Annet utstyr
- rakekniv og pinsett
- bronselur
- økser av porfyr

Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Bergarter er fremdeles i bruk

Selv om de kunne lage ting av bronse, ble stein fremdeles brukt til våpen og redskaper. Vi finner redskaper av grønnstein og diabas, flint og kvarts eller rombeporfyr som her.