Råstoff
- bronsen

- om smelting og støping
- bergarter er fremdeles i bruk

Redskaper
- øks

- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykker
-halsringer
-store smykker i beltet
-armringer
-brillespenne

Annet utstyr
- rakekniv og pinsett
- bronselur
- økser av porfyr

Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Øks

Det fantes mange ulike typer økser av bronse som ble brukte til arbeid.

En celt eller holkøks er en type øks som ble brukt til allslags arbeid i tre. Disse øksene ble laget av bronse.

Det er også funnet ganske mange randlistøkser og avsatsøkser på Vestlandet. Disse finner arkeologene bare fra begynnelsen av bronsealderen. Senere finner de helst holkøkser.

Her ser du en celt, en randlistøks og en avsatsøks.