De store gravminnene
Røyser på Nes
Gaver i døden
Rikt innhold eller helt tomt?
Oppgaver

Gravskikk

De store gravminnene

I bronsealderen startet de for første gang å bygge store og rike graver her i landet. Arkeologene finner svært store gravrøyser og hauger fra denne tiden. Trolig var det de aller rikeste i samfunnet som fikk de største gravene og de fineste gjenstandene med seg.

Tenk deg en menneskelaget røys eller haug som er 6 meter høy og 30 meter i diameter. Det er mye arbeid å lage en så svær haug! Disse gravhaugene var ofte synlige over store avstander.