De store gravminnene
Røyser på Nes
Gaver i døden
Rikt innhold eller helt tomt?
Oppgaver

Gravskikk

Rikt innhold eller helt tomt?

Det er ofte rikt innhold i gravene fra bronsealder. Men av og til er det nesten helt tomt i haugen eller røysa. Det kan være fordi graven er røvet.

Det kan ha skjedd enten av folk på den tiden eller i senere tid. Men det kan også hende at det ikke egentlig er en grav. Kanskje ble haugen bygget bare som eiendomsmerke. Eller kanskje som et minne om en person som døde et annet sted, kanskje på havet?