Tro
Offerfunn
Oppgaver

Tro

Det er ikke så mye vi vet om hva de trodde på i bronsealderen. Men en del funn er gjort som kan gi oss noen ideer.

I Danmark er det funnet en bronsefigur som er en vogn trukket av en hest, og bak på vogna står en stor forgylt, rund plate. Dette tror arkeologene var et symbol for sola.

Flere solsymbol er funnet på helleristninger, som her på steinen fra Kyrkjeeide. Vi tror at sola ble dyrket som en guddom i bronsealderen.

Vi finner også andre symboler slik som båter, økser, fotspor, avtrykk av hender, spiraler og sirkler og mange andre ting. Kanskje var dette bilder som ble brukte når de tilba eller kalte på guddommene