Om å flytte og om telt
Huler og hellere
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgaver

Bosetning

Teltet på Knappskog.

Sotra er en stor øy som ligger vest for Bergen. Tenk deg nå tilbake i tid:

" I en liten vik ligger en kano. Litt ovenfor står et telt. Røyken som stiger opp forteller at folk er hjemme. Kikker vi inn teltåpningen ser vi to mennesker som sitter ved et bål. Den ene setter nye steinspisser i pilskaftet i stedet for de ødelagte som står i. Den andre, som har en øks ved siden av seg, sitter og lager nye pilspisser av et flintstykke. Hun slår så flisene spruter. Snart er den nye flintspissen ferdig. Slik går kvelden med arbeid, prat og spising. Morgenen etter er teltet og folkene borte. Igjen ligger et nedbrent bål, beinrester, øksen, ødelagte pilspisser og mange rester etter kveldens arbeid. "

Da arkeologer kom til Knappskog 9400 år senere, fant de boplassen. Flaten var ryddet for stein. Steinavfall lå slik at de kunne se at teltduken hadde stoppet dem da de sprutet opp under arbeidet. Men et sted gikk det en stripe med avfall utenfor sirkelen - der hadde teltåpningen vært. Rester av kull etter bålet fant de ikke, men de fant flint som var helt hvite og sprukne av varme fra ildstedet som var her en gang.