Om å flytte og om telt
Huler og hellere
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgaver

Bosetning

Hus i eldre steinalder!

Fra denne tiden kan folk ha hatt hus. I noen tilfeller er det funnet noen flate voller der veggene kan ha vært. Hvordan veggene eller taket så ut, vet vi ikke. Utenfor vollene er det gjerne spor etter stolper som holdt oppe taket. Åpne ildsteder ga folk varme og lys, og der kunne de lage til maten sin.